Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy, w pierwszej kolejności poinformuj nas telefonicznie bądź drogą mailową. Następnie wyślij bezpiecznie zapakowany towar wraz z dowodem zakupu (podpisanym na odwrocie Twoim nazwiskiem) oraz formularzem zwrotu na adres:

SECONDS

Ireneusz Wojciechowski

Kwiatowa 14

73-240 Bierzwnik

UWAGA!

Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym oraz nie nosi żadnych śladów użytkowania.

Towary z grawerem nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kontakt
Na wstępie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

2. Formularz reklamacji
Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki

3. Wysyłka
Reklamowany produkt bezpiecznie zapakuj i wyślij na adres:

SECONDS

Ireneusz Wojciechowski

Kwiatowa 14

73-240 Bierzwnik

Art. 37 (Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu)

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.